Autor: olcretmagband

מערכת שקופה של בונוסים של עובדים. בונוסים מלקוחות העובדים לוקחים לעצמם. המשימה העיקרית של שירות הליווי שלנו ישראל נערות ליווי בראשון לציון – לספק לעובדים עבודה הגונה עם הכנסה טובה, וגברים מעוניינים נותנים שירותים בלעדית לנכס הטוב ביותר. גישה זו מעניקה באופן בלעדי את הכוח לבסס שיתוף פעולה ממושך, אשר יהיה לשווא עבור בנות וגם ללקוחותינו.עם ההגעה לישראל, הסוכנות יוצרת תנאים נוחים לעובדים. זהו חדר במלון או חדר שכור. זה משפיע באופן בלעדי על רצונותיה של הילדה, מכיוון שעלויות ההשכרה הן רק על הוצאות מודל. מחיר ההשכרה היומי הממוצע של הדירות בישראל הוא כ 40-60 דולר ליום.